Polskie monety kolekcjonerskie i wzrost ich cen

W ostatnich latach nastąpił bardzo szybki wzrost cen polskich monet kolekcjonerskich. Na są sytuację wpłynęło kilka czynników m.in. ciągle powiększający się rynek usług kolekcjonerskich, zaistnienie na rynku wielu firm kolekcjonerskich, które oferują sprzedaż numizmatów z gwarancją jakości co powoduje, że większa liczba osób zainteresowanych włącza się w poszerzanie tego hobby. Złote polskie monety są uznawane przez wielu numizmatyków na Świecie za jedne z najbardziej pożądanych. Wiele cen monet polskich dorównuje tym zagranicznym, dlatego Polska staje się bardzo atrakcyjnym krajem dla wielu numizmatyków z całego Świata. Wielkim zainteresowaniem cieszą się także różnego rodzaju odznaczenia nadawane w Polsce. Egzemplarze polskich odznaczeń dostępne w obiegu w Polsce są stałym elementem wielu serwisów kolekcjonerskich. Ich cena w porównaniu do złotych monet jest wyjątkowo atrakcyjna, dlatego te numizmaty stają się dostępne dla szerszej grupy miłośników numizmatyki w Polsce a także na Świecie.

Ciągle w mediach pojawiają się informacje o nowo odkrytych monetach. Znane są przypadki odkrycia przez archeologów numizmatów sprzed kilku tysięcy lat. Odkrycia takie mają miejsca, głównie w miejscach, które były przed wiekami zamieszkiwane przez różne cywilizacje. Powszechne są znaleziska we Włoszech, co stanowi pozostałość po Cesarstwie Rzymskim, a także w okolicach Ziemi Świętej. Numizmaty odnajdywane przedstawiały głównie wizerunki władców. Niestety nie były zaznaczone na nich daty lub inne znaki określające czas ich powstania. Naukowcy mogą w przybliżeniu określić ich powstanie. Są to niezwykle cenne dla ludzkości okazy. Niestety numizmaty, które zostaną odnalezione poprzez wydobycia archeologiczne zgodnie z prawem międzynarodowym stają się własnością danego państwa na terytorium, którego prowadzone są wykopaliska. Niemniej jednak cały świat numizmatyki jest ogromnie poruszony takim odkryciem a wszyscy profesjonalni kolekcjonerzy próbują znaleźć wszelkie możliwe informacje o „nowych” numizmatach.