Kiedy należy się zasiłek chorobowy oraz dlaczego?

Każda osoba, która jest ubezpieczona otrzymuje prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Taki okres oczekiwania zależy od charakteru ubezpieczenia osoby która ubiega się o zasiłek chorobowy. Od dnia pierwszego stycznia tego roku osoby. które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu mają prawo do do jego otrzymania po upływie dziewięćdziesięciu dni nieprzewalanego ubezpieczenia. Kiedyś ten okres wynosił sto osiemdziesiąt dni. Nie muszą wyczekiwać na zasiłek chorobowy absolwenci szkół średnich cz też wyższych, którzy zostali np. objęci ubezpieczaniem chorobowym.

Zasiłki chorobowe zostają także przyznawane bez okresu wyczekiwania ubezpieczonym, którzy mają niezdolność do pracy, która została spowodowana np. wypadkiem w pracy lub chorobą zawodową. Przysługują one także posłom i senatorom, którzy przystąpią do ubezpieczenia chorobowego w ciągu około dziewięćdziesięciu dni od ukończenia kadencji. Osoby które nie spełniają powyższych wymagań są zmuszone do dłuższego wyczekiwania na otrzymanie zasiłku chorobowego.