Filatelistyka czyli jaką historię skrywają znaczki pocztowe?

Filatelistyka. Opowieści o jej historii w trudnych dla nas czasach. Możecie ich nie pamiętać, lecz jak to mówią- historia mówi sama za siebie. Takimi historiami mogą być te z okresu rządów Jaruzelskiego. Mało znaną, ale fascynująca sprawą było wydawanie znaczków organizacji niepodległościowych w okresie od wprowadzenia stanu wojennego do okrągłego stołu oraz znaczków i stempli pocztowych w obozach internowania działaczy Solidarności. Za najwcześniejsze znaczki i stemple uznać należy te wykonane w obozach internowania.

Strona ta poświęcona jest prezentacji tych znaczków oraz znaczków i stempli wykonanych w latach 1982-90. Szacunkowe dane mówią o wydaniu ponad 30 tysięcy znaczków i stempli w w/w okresie. Taką ilością nie może pochwalić się nawet POCZTA POLSKA. Zjawisko wydawania i rozpowszechniania tych znaczków jest ewenementem na skalę nie tylko europejską ale i światową. Za posiadanie tych znaczków groziły przeróżne sankcje karne, ze skazaniem na pobyt w więzieniu włącznie. Było to wspaniałe zajęcie kolekcjonerskie dla wszystkich tych, którzy kochają smak zwycięstwa.