Czym różni się opowiadanie od wiersza i wierszyków?

Wiersze, wierszyki i opowiadania w dzisiejszych czasach są przeciwwaga na wszelkiego rodzaju gier internetowych, które nawet w najmniejszym stopniu nie rozwijają wyobraźni dziecka. Wiersze, wierszyki i opowiadania mogą zachęcić dziecko do twórczej zabawy. Po przeczytaniu dziecku wiersza, wierszyka czy opowiadania, możemy poprosić, żeby dziecko namalowało jakiś obrazek do zapamiętanych treści. Na pewno nie będzie to dzieło malarskie, ale jakiś obraz zapamiętany z wiersza, wierszyka czy opowiadania dziecko przeniesie na kartkę papieru.

Jest to świetna zabawa ,która ma na celu rozwijać wyobraźnie dziecka i pomóc mu konkretyzować świat opisany słowami poezji. Wiersze, wierszyki i opowiadania ponadto kształcą czynny słownik dziecka, bo po wysłuchaniu, dziecko próbuje opowiedzieć treść wysłuchanego wiersza, wierszyka czy opowiadania. Zaciekawione bogactwem obrazów w opowiadaniu, wierszu, czy wierszyku, dziecko samo próbuje czytać, chociaż nie zna liter. Czyta po obrazkach, czyta, jak zapamiętało kiedy mu czytaliśmy wiersze, wierszyki i opowiadania.