Czy warto korzystać z urlopów wychowawczych?

W ostatnim czasie coraz więcej rodziców zaczęło się decydować na skorzystanie z urlopów wychowawczych. Takie urlopy wychowawcze przysługują obojgu rodzicom, będącym w związku formalnym bądź też związku nieformalnym lub także prawnym opiekunom dzieci. Jest to pewnego rodzaju kontynuacją urlopu macierzyńskiego. Może go dostać każdy pracownik fizyczny po przepracowanych minimum sześciu miesiącach. Taki urlop wychowawczy może trwać do najwięcej trzech lat.

Nie jest koniecznym skorzystanie z urlopu wychowawczego w sposób ciągły, można go także sobie podzielić na okresy. Rodzic, który chcę otrzymać taki urlop wychowawczy musi złożyć wniosek w którym określa dokładną datę początku i końca urlopu wychowawczego. Taki wniosek można złożyć pracodawcy nie później niż dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem. Złożenie takiego wniosku o urlop wychowawczy jest świetną decyzję. Mamy wtedy możliwość spędzania wspólnie wolnego czasu z naszym dzieckiem. Urlop wychowawczy z pewnością zbliża rodzica do swojego dziecka i odwrotnie.