Czy traszka jest groźnym stworzeniem – fakty i mity

Jednymi z bardziej niezwykłych zwierząt na kuli ziemskiej są bez wątpienia traszki. Zaliczane są do płazów ogoniastych, które prowadzą wodno – lądowy tryb życia. Traszki należą do zwierząt bardzo tolerancyjnych jeśli chodzi o środowisko życia. Można je spotkać nawet w tych zbiornikach wodnych, które nie grzeszą czystością. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie występujące w Polsce gatunki znajdują się pod ścisłą ochroną. Oznacza to, że zwierząt tych nie wolno ani zabijać ani łapać w celu przeniesienia ich do akwarium.

Traszki na terenie Polski

            Na terenie Polski występują obecnie cztery gatunki traszek:

  • traszka zwyczajna,
  • traszka górska,
  • traszka karpacka,
  • traszka grzebieniasta.

Wszystkie wymienione traszki są prawnie chronione.

traszka
Źródło zdjęcia: Pixabay.com

Traszka górska

            Ten gatunek traszki spotkamy we wszystkich górach, które położone są w Europie Środkowej. Oznacza to, że tego płaza możemy spotkać w takich górach jak Alpy, Karpaty, Sudety, Góry Świętokrzyskie. Na terenie Polski traszkę górską możemy bardzo często spotkać w Tatrach. Najwyższe stanowisko, w którym występuje do Mały Staw Polski, który położony jest w Dolinie Pięciu Stawów. Jeśli chcemy mieć pewność, że uda nam się dojrzeć traszki górskie powinniśmy udać się także nad Staw Smreczyński. W wielu stawach położonych w Dolinie Stawów Gąsienicowych również dostrzeżemy traszki górskie. Na lądzie traszkę można dostrzec przede wszystkim w nocy. Jedynie w okresie opadów deszczu traszki wychodzą na ląd także za dnia. Sezon zimowy traszki spędzają ukryte na lądzie. Za ich kryjówki służy ściółka lub niewielkie jamy.

Traszka grzebieniasta

            Traszka grzebieniasta zaliczana jest do jednych z powszechniej występujących zwierząt. Można ją spotkać nie tylko na terenie Europy, ale także w niektórych rejonach kontynentu azjatyckiego. Jeśli idzie o Polskę to można ją spotkać na całym jej terenie. Unika jedynie najwyższych partii Tatr, które stanowią dla niej mało sprzyjające środowisko. Ten gatunek traszki najmocniej ze wszystkich występujących na terenie Polski preferuje wodę jako środowisko swojego życia. Najlepiej czuje się w dużych stawach, które cechują dość mocno zamulonym dnem. Najlepiej aby stawy, w których się zasiedla były także dość gęsto obrośnięte roślinnością. Gody może odbywać jednak w miejscach już nie tak mocno zarośniętych. To właśnie z tego powodu wybiera rozległe zbiorniki wodne, które dają jej duże możliwości. Najlepiej czuje się w wodach, w których nie żyją ryby. Muszą to jednak być zbiorniki, które nie wysychają nawet okresowo.

Traszka karpacka

            Gatunkiem traszki, który na terenie Polski można spotkać jedynie w górach jest traszka karpacka. Najliczniej można ją spotkać w wyżej położonych partiach gór. W partiach niższych nie występuje już tak licznie. Dość licznie występuje w Tatrach. Podaje się, że spotkać ją można w Stawie Smreczyńskim oraz w stawach, które znajdują się w Dolinie Gąsienicowej. Bardzo często można spotkać ją tu, gdzie pojawia się traszka górska. Jest jednak reprezentowana zdecydowanie mniej licznie. Ten gatunek traszki żyje w wodzie jedynie podczas okresu godowego. Poza okresem godowym chętnie wybiera lasy, w których występuje gruba warstwa ściółki. Unika jednak terenów, które są bardzo suche lub okresowo wysychają. Najlepiej czuje się w rejonach, w których dość blisko znajdują się jeziora, stawy lub strumienie.

traszka
Źródło zdjęcia: Pixabay.com

Traszka zwyczajna

            Gatunkiem traszki, który cechuje się dość szerokim występowaniem jest traszka zwyczajna. Spotkać ją można na terenie Skandynawii, Wysp Brytyjskich, Francji, Szwajcarii, Włoch, Austrii, Ukrainy, Grecji, Polski. To tylko niektóre państwa, na terenie których można się natknąć na traszkę zwyczajną. Traszka ta wyróżnia się brązowym kolorem ciała, na którym znajdują się czarne plamy. Zazwyczaj plamy te są większe i bardziej rzucające się w oczy w przypadku samców. Najlepiej czuje się na terenach nizinnych oraz porośniętych lasem. Można się jednak natknąć na nią także na terenach górzystych. Zdecydowanie więcej czasu ze swojego życia spędza na lądzie aniżeli w wodzie.