Czy poezja jest przeznaczona tylko dla dorosłych?

Czytanie dzieciom przed snem wierszy, wierszyków i opowiadań ma duże znaczenia dla ich rozwoju. Podczas słuchania czytanych wierszy , wierszyków i opowiadań, dziecko się wycisza, gasną w nim nagromadzone w ciągu dnia emocje, przenosi się w świat postaci, które występują w wierszach, wierszykach i opowiadaniach. Łatwiejszy potem z takim dzieckiem jest kontakt. A ponad to, kiedy dziecko czytamy wiersze, wierszyki i opowiadania bogacimy jego słownik.

Dzieci, którym się czyta wiersze , wierszyki i opowiadania są wrażliwsze od tych, które się nigdy z taka literatura dla dzieci nie zetknęły. Łatwiej w takim dziecku wzbudzić chęć do pomagania słabszym. Dzieci, które czytają wiersze, wierszyki i opowiadania inaczej patrzą na świat. Wydaje on im się bardziej kolorowy, takie dzieci o wiele więcej w tym otaczającym je świecie zauważają . Czytanie dzieciom wierszy, wierszyków i opowiadań rozwija w zdecydowanym stopniu wyobraźnię, wiec nie wolno zaniedbywać tej powinności wobec naszych dzieci.